hero image

Kast/Taksir İle Yaralama Suçu

   Yara, keskin olan veya olmayan bir aletle vücuda uygulanan darbe sonucu oluşan kesik veya zedelenmedir.    Taksir İle Yaralama Nedir?      Taksir sözlükte dikkatsizlik, önlemsizlik, özensizlik, acemilik anlamlarına gelmektedir. Yani taksir bilmeden, istemeden anlamına gelmektedir. Taksir ile yaralama da, failin mağduru bilmeden, kasıtlı olmadan veyahut uyması gereken kurallara uymadan, gerekli dikkati vermeden ve gerekli özeni göstermeden yaralaması demektir. Fakat taksir ile yaralamanın çeşitleri vardır. Bi
Daha Fazlası
hero image

Silahla Yaralama Suçu

     Dünya genelinde ilk başlarda düzensizlik hakimdi. Herkes kendi kafasına göre takılıyor ve sadece kendini düşünüyordu. Kolayca kavgalar ediliyor, insanlar öldürülüyor ve kolayca düşman olunabiliyordu. Sonralarda hak, adalet, eşitlik kavramları ortaya çıktı ve hukuk alanı oluşumu başladı. Hukuk alanının genel amacı, insanların hepsini eşit şartlarda, düzen ve huzur içinde hayatta tutmaktır. Hukuk kendi içerisinde birçok ayrı dala ayrılmaktadır. Bunlardan birisi de aslında insanları dü
Daha Fazlası
hero image

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu   Cumhurbaşkanına hakaret suçu, hakaret suçunun genel hükümlerinden ayrılarak özel bir maddede düzenlenmiş bir suçtur. TCK m.299’da düzenlenmiştir: “(1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.   (2) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/35 md.) Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.   (3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağ
Daha Fazlası
hero image

Meşru Müdafa Nasıl Oluşur?

     Dünyanın her ülkesinde hukuk önemli bir bölümdür. İnsanların bir arada düzen içinde yaşayabilmesi için bazı kurallar getirilmelidir. Kuralların amacı, düzeni sağlamak, insanları birliktelik içinde yaşatmak ve uyumu saplayıp herkesi eşit koşullarda hayatta tutmaktır. İnsanların çoğu kurallara uyar kimisi uymaz. Kurallara uymayanlar bazen küçük kural ihlalleri yapar bazense bile bile büyük kural ihlalleri yaparlar. Bunların bir cezası olmalı ki bu kişiler bu suçu tekrarlaması
Daha Fazlası