ByLock, kullanıcıların şifreli bağlantı yolu ile iletişim kurmasını sağlayan akıllı telefon uygulamasıdır. 2014 yılında Apple App Store, Google Play Store, Blackberry OS ve Windows Phone’da piyasaya sürülmüştür. Yazışma dışında sesli arama yapmayı da sağlamaktaydı. Kullanıcıların bilgileri arasında yalnızca kullanıcı adları paylaşılmaktadır. 

ByLock uygulaması 2016 yılında kırıldı. İlk tespitlere göre 18 milyon yazışma ve 4 milyona yakın elektronik posta yollandığı tespit edilmiştir. Uygulamanın yazılımı Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşmiştir. 2014 senesi sonrası Google Play Store, Apple App Store, Blackberry OS ve Windows Phone’dan kaldırılan uygulama, Jailbreak uygulamaları içeren sitelerden masaüstü bilgisayarlara indirilerek kullanılmaya başlanmıştır, telefonlara doğrudan indirmek mümkün değildir. 

ByLock uygulamasını indirmek mesajlaşmak için yeterli bir eylem değildir. Kayıt esnasında bir kullanıcı adı ve şifre belirlenmesi zorunludur. Sistem tarafından kullanıcılara bir ID atanmakta ve bu ID numarasının karşı taraf tarafından bilinmesi iletişim için gerekli unsurlardandır. 

İndirilen uygulamanın aktif olarak çalışabilmesi için FETÖ üyesi biri tarafından kod gönderilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kişinin izni olmadan bu uygulamanın telefona yüklenmesi pek mümkün görünmemektedir. Bu programı indirip en az üç kere kullanan kişilerin bu suçu işlediği kabul edilmektedir. Yani bununla birlikte “Uygulamayı indirdim; ama kullanmadım.” bahanesinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 

ByLock uygulamasında bağlantı tarihi, bağlantının yapıldığı IP adresi, bu bağlantıya kaç kere bağlanıldığı tespit edilebilmektedir. Haberleşmenin kimler arasında yapıldığı ve içeriği de tespit edilebilmektedir. ByLock kullanıcılarının kimliği bağlantı yaptıkları IP adresi üzerinden tespit edilir, ID tespiti ile birlikte de kimlerle iletişime geçtikleri ve gönderdikleri mesajların içerikleri çözümlenmektedir. 

Kişilerin iradeleri dışında ByLock uygulamasına yönlendirilmeleri mümkündür. Bu nedenle Yargıtay, ByLock’un cihazlara indirilmiş olmasını suçun işlenmesi için yeterli görmemektedir. Bazı durumlarda ise IP adresinin yönlendirilmesi mümkün olduğu için cezalandırmak için kişinin kullanıcı adı-ID tespiti ve şifre tespiti gerekmekte ve CGNAT kayıtları ile ByLock sunucusuna bağlantı yaptığının tespiti gerekmektedir. BTK tarafından yapılan tespitlere göre 11.480 kişi iradesi dışında ByLock sunucularına yönlendirilmiş bulunmaktadır.  Tespit ve değerlendirme tutanağı yapılmadan cezalandırma söz konusu dahi olamaz.

2016 yılından 2017 yılına kadar ByLock kullanıcıları 3 listeye ayrılmakta idi: Mavi liste, turuncu liste ve kırmızı liste. Mavi listede bulunanlar hakkında suçun işlendiğine dair sabit bir delil bulunamadığı yalnızca Wi-Fi hattından bu uygulamanın kısa bir süre kullanıldığı bilinmektedir. Turuncu listedekilerin ByLock’u belirli bir süre kullandıkları fakat kimliklerinin tespit edilemediği bilinmektedir. Kırmızı listede bulunanlar ise ByLock uygulamasını yoğun bir şekilde kullanıp kimliği tespit edilen kişilerden oluşmaktadır. 2017 yılında MİT’in aldığı karara göre artık listelere göre ayrım yapılmamakta, yargılama sırasında mesaj içeriklerine bakılarak rapor hazırlanmaktadır.

ByLock Kullanma Neye Göre Cezalandırılır?

 

ByLock, örgüt içi şifreli yazışma için kullanılan şifreli bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Cihazlarına ByLock’u yükledikleri gerekçesi ile tutuklanan kişiler terör örgütü üyesi olma gerekçesi ile cezalandırılmaktadır. Bu kişiler darbe yargılamalarına dahil edilmemektedir. Ancak FETÖ silahlı terör örgütü olması nedeni ile verilen ceza yarı oranında artırılmaktadır. 

Silahlı örgüt suçu, TCK m.314’te düzenlenmiştir. Örgüte üye olma suçu 2. fıkrada yer almaktadır. 

ByLock Kullanma Suçunun Unsurları

 

ByLock kullanma TCK kapsamında düzenlenen suçlar arasında yer almamaktadır. FETÖ’ye üye olma kapsamında ByLock kullanma, silahlı terör örgütü üyeliği nedeni ile cezalandırılır. 

Bu suç kapsamında korunan hukuki değer, devletin güvenliğidir. Devletin işleyen mekanizması, oluşturulan anayasal sistemin bozulmaması bu suç kapsamında verilen cezalar ile sağlanmaya çalışılmıştır. 

Bu suç faili niteliği ile özgü suçlar arasında yer almaz. Fail, herkes olabilir. Suçun işlenmesi için failde bir özellik şartı aranmamıştır. Suç hem yurt içinde hem de yurt dışında işlenebilir. 

Suçun maddi unsuru örgüte üye olarak ByLock uygulamasını indirmiş ve en az 3 kere giriş yapmış olmaktır. Uygulamayı merak edip indiren; fakat kullanmayanlara bu kapsamda ceza verilmez. Ceza verilebilmesi için en az 3 kere giriş yapmış olmaları aranmaktadır. Kişi, kendi rızası ile bu terör örgütüne üye olup iletişim amacı ile bu uygulamayı kullanmış olmalıdır. 

Bu suç bilerek ve isteyerek, devlete karşı suç işleme dürtüsü ile gerçekleştirilir. 

Bu suç icrai bir şekilde işlenebilen bir suçtur, ihmali şekilde işlenmesi söz konusu değildir. İcrai niteliğe sahip olması nedeniyle teşebbüse elverişli suçlar arasında yer almaktadır. İştirak konusu bakımından değerlendirilirse bir hesabı birden fazla kullanan kişi varsa bunlar müşterek fail olarak cezalandırılır. 

Siyasi amaçlarla hareket etme şartı aranmaktadır. 

ByLock Kullanmada Dava Şikayet Süresi 

 

Terör örgüte üye olma suçu, şikayete tabi suçlar arasında yer almamaktadır. Şikayete tabi suç olarak değerlendirilmediği için savcılık tarafından re’sen soruşturulur. Kamu davası açmaya yer olduğu izlenimi oluşursa savcı, davayı açar. 

Davanın açılmasına yönelik herhangi bir şikayet süresi söz konusu değildir. Müdahillerden biri şikayetinden vazgeçse dahi dava düşmez. 

ByLock Kullanma Cezası

 

Örgüte üye olmanın cezası TCK m.314/2’de belirtildiği üzere beş yıldan on yıla kadar hapis cezasıdır.

Bu kapsamda hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilemez. 

2 yıl ve daha az süreli hapis cezası verilmiş ise ve diğer şartlar da sağlanıyorsa hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. 

Tek suç işleme kastı ile birden fazla kez ByLock kullanma söz konusu ise TCK m.43/1’e göre cezalandırma yapılır. Fakat birden fazla suç işleme kastı söz konusu ise birden fazla suç işlendiği kabul edilerek cezalandırma ona göre yapılır.