Yara, insanların vücutlarında dış etkenler sebebiyle oluşan ezikler veya kesiklerdir. Yaralanmalar insan vücudunda bazen çarpmalar sonucu bazense başkaları tarafından yapılır. Başkaları tarafından açılan yaralar ya kasten ya da yanlışlıkla yapılmıştır. Tüm insanların vücutlarının dokunulmazlık hakkı bulunmaktadır. Kanun karşısında herkesin vücudu özeldir ve özel mülk özelliği görür. Bu sebeple kimsenin kimseye dokunma veya zarar vermeye hakkı yoktur. Bu tarz meseleler var ise bunlar denetleniyor ve cezalar verilmektedir. Bu cezalarla ve suçlarla ise hukuk alanı ilgilenmektedir.

     Hukuk tüm insanların bir arada düzenli olarak yaşaması için gerekli kuralları ortaya atan ve bu kuralları denetleyip düzenleyen, değişen zamana göre yeni kurallar koyan alanın adıdır. Tüm düzeni sağlayan aslında hukuktur. Hukuksuz devletler hiçbir zaman bir düzen bir barış içerisinde yaşayamazlar. Bu sebeple hukuk devletlerin merkezidir. Tüm kontrol hukuktadır.


 

Ağır Yaralanma Nedir?

      Yaralanmalar insan vücudunda oluşan kesik, ezik tarzı olaylardır. Yaralanmaların iki çeşidi vardır. Biri hafif yaralanma diğeri ağır yaralanma. Hafif yaralanmalar basit tıbbi müdahaleler ile çözülür, küçük acılarla atlatılır. İlk yardım bilgisi olan herkes bu hafif yaralanmalara müdahelelerde bulunabilir. Fakat ağır yaralanmalar insanlarda birçok soruna neden olabilir. Hatta bazen bu sorunlar kalıcı bile olabiliyor. 

     Yaralama, eğer basit yaralama ise şikayetin yapılabilmesi için geçerli olan süre suçlu bulunduktan sonraki ilk altı aydır. İlk altı aylık süreçte bulunulan şikayetler kabul edilir ve incelemeler yapılmaya başlanır. Fakat 6 ayı geçen süreyle yapılan şikayetler kabul edilemez. Eğer yaralama ağır yaralamaysa sekiz yıla kadar şikayette bulunmak hakkınızdır. Ağır yaralanmalar daha kalıcı izler bıraktığından kanıtlaması daha kolaydır ve gerekli incelemeler hala yapılabilir. 

     Şu anki dönemde uzlaşma diye bir konu çıktı gündeme. Ara bulucu avukatlar sayesinde ve onların gözetimi ve uğraşılarıyla iki taraf yani fail ve mağdur kısım karşılıklı görüştürülür. Birbirlerine teklifler sunulur, kendi aralarında zaman kaybetmeden ve mahkemeleri meşgul etmeden çözüm üretilebilir. Eğer uzlaşma istenmiyorsa da dava açılır ve belirlenen süre kadar beklenilir ve dava inceleme altına alınır. 


 

Ağır Yaralama Türleri:

     Hukuksal alanda ceza verilirken tüm detaylar özenle incelenir ve ona göre cezalara karar verilir. Ağır yaralamanın da bu anlamda birçok türü vardır. Her tür için ayrı ayrı cezalar uygulanmaktadır. Cezaların boyutlarına karar verilirken verilen hasarın ne denli olduğuna bakılır. Ne denli büyük ve kısıtlayıcısı bir hasar verildi ise o kadar büyük boyutta cezalar verilir. Şimdi bu türlere bakalım.

-Eğer madurda kemik kırılması meydana geliyorsa veya yüzde kalıcı bir iz kakıyorsa verilen cezaya 5 yıl daha ekleme yapılır.

-Yaralama sırasında silah kullanılıyorsa toplam ceza 5 yıldan az ise 5 yıla çıkarılır.

-Diş kırığı kemik kırığı olarak sayılmaz bu sebeple diş kurmak ağır yaralamaya girmez. 

-Hafif kemik kırığı var ise ceza yarı yarıya artırılır. 


 

Ceza Hukuk:

     Hukukun ülkemizde en çok iş gören ve uygulamalar üreten alanı ceza hukukudur. Çünkü çevre değiştikçe insan değişiyor, insan değiştikçe çevre değişiyor ve yeni yeni suçlar meydana çıkıyor. Meydana çıkan suçlara uygun cezalar üretilmektedir. Sürekli kendini yenileyen bir ceza hukuk sistemimiz vardır. İnsanların uyguladıkları suçlara ceza uygulanmasının sebebi insanların tamamını suçlardan uzaklaştırmak ve tüm herkesi in huzur içinde yaşayabilecekleri ortamlar oluşturmaktır.

      Ceza hukukunun temelinde toplum düzeni ve toplumun huzuru yatmaktadır.  Toplumun huzurunu sağlayabilmek için tüm suçlar ayrı ayrı incelenmektedir ve her suç için ayrı ayrı cezalar üretilmektedir. Her cezanın da boyutu vardır. Ceza verebilmek için suçun her türlü detayına bakılır. Kim yapmış, nerede yapmış, nasıl yapmış, ne kullanarak yapmış, yaparken ruh hali netmiş ve neden yapmış. Tüm ayrıntılara göre suç boyutları değişiklik göstermektedir. Her ayrıntı suçta ceza arttırımı veya azaltımı yaptırır. Bu kadar çok detay araştırma yapılmasının sebebi de kimseye haksızlık yapmamak, kimin gerçekten suçlu kimin gerçekten suçsuz olduğunu anlayabilmektir. Detaylara bu kadar bakılması boşa değildir yani. 

     Ceza verilirken şöyle de bir güzel yan vardır. Herkes eşit muamele görmektedir. Zengin, fakir, yaşlı, genç demeden herkes mahkeme önünde eşittir. Maddi durum ne olursa olsun herkes mahkeme önünde eşittir. Yani cezalar ve kurallar herkes içindir herkes için de aynıdır. 


 

Ağır Yaralama Cezası:

     İki çeşit yaralama türü vardır. Bunlardan birisi basit yaralama diğeri ise ağır yaralamadır. Yapılan yaralama eğer basit tıbbi müdahaleler ile giderilebilecek yaralamalar ise 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Eğer basit tıbbi  müdahaleler ile giderilemiyorsa yani ağır yaralamaysa 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası vardır. Veyahut uzlaşma yöntemi ile para cezası tarzında cezalar da ara bulunulan eşliğinde sunulabilir. Basit yaralamalar mahkeme karşısında adli para cezasına çevrilebilir fakat ağır yaralamalar mahkeme karşısında para cezasına çevrilemez.

     Ağır yaralama bazen kasten bazen ise taksirle yaralama olabilir. Taksirle yapılanlar trafik kazaları, doktor hataları veya iş kazaları olabilir. Eğer mağdur bir organını kaybetmişse veya organı işlevini kaybettiyse, hamile bir kadın çocuğunu düşürdüyse, yüzünde veya vücudunun herhangi bir yerinde kalıcı bir iz kaldıysa, yani özgürlüğü ve yaşamına kusurluma getirecek yaralanmalar ağır yaralanmalardır. Ve faile ortalama olarak 2 yıldan başlayan hapis cezaları verilmektedir.