Dünya genelinde ilk başlarda düzensizlik hakimdi. Herkes kendi kafasına göre takılıyor ve sadece kendini düşünüyordu. Kolayca kavgalar ediliyor, insanlar öldürülüyor ve kolayca düşman olunabiliyordu. Sonralarda hak, adalet, eşitlik kavramları ortaya çıktı ve hukuk alanı oluşumu başladı. Hukuk alanının genel amacı, insanların hepsini eşit şartlarda, düzen ve huzur içinde hayatta tutmaktır. Hukuk kendi içerisinde birçok ayrı dala ayrılmaktadır. Bunlardan birisi de aslında insanları düzene en kolay sokan ceza hukukudur.

     Hukuk tüm insanlar içindir, kanunlar da aynı şekilde kişi, ırk, din, dil ve mezhep gözetmeksizin tüm insanlar içindir. Bütün insanlar eşittir ve bütün insanlar aynı şartlar altında kanun karşısında değerlendirilmelidir. Bu eşitliği mahkemeler sağlar. Eşitliğe karlı davranışlar suçtur ve her insanın kendine has özgürlüğü vardır. Bu özgürlüğü kısıtlayacak suçların cezaları vardır. Bu cezaları ve suçları  kapsayan hukuk dalı ceza hukukudur. Ceza hukukunu da şimdi inceleyeceğiz.


 

Ceza Hukuku:

     Ceza hukuku, hukuk dalının alt başlıklarından bir tanesidir. Hatta en önemlisi bile diyebiliriz. Çünkü insanlar hata yapıyor ve bu hataları düzenli olarak tekrarlıyor. Ceza hukuku ise tüm suçlar için ayrı ayrı cezalar üretmiş ve insanları bu cezalarla uyarıp aynı hatayı bir kez daha yapmasını önlüyor ya da yapma ihtimalini azaltıyor. Dünyada sayısını net şekilde söyleyemeyeceğimiz bir sürü suç var. Her gün belki de değişen çevre ile birlikte yepyeni suçlar meydana çıkıyor ve her suç için ayrı ayrı cezalar oluşturuluyor. Tüm suçlar kendi içerisinde de ya şöyle olursa ya böyle olursa durumlarıyla ayrı ayrı onlarca dala ayrılıyor ve ceza sayısı günden güne çoğalıyor. Ceza hukuku işte tam da bunlarla ilgileniyor. Dünyada ne tür suçlar var ve bu suçlar işlenirse kişiye ne tarz bir ceza verilir. Bunların hepsini derinlemesine ve ayrılabileceği kollara bakarak, ne tür durumlar oluşabilir onları araştırarak inçe eleyip sık dokuyarak araştırır ve çözümler üretir. 

     Ceza hukuku da kendi içinde özel ve genel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel ceza hukuku tüm dünya için geçerliliğini korur ve daha kalıcıdır. Özel ceza hukuku ise herhangi bir ülkenin kendi sınırları içerisindeki güncel ve gündemde var olan suçlarına göre düzenlenen cezalandır. Özel ceza hukukları değişebilir fakat genel ceza hukuku varlığını hep sürdürür. Ceza hukukunun genel amacı toplumun düzenini sağlamak ve herkesi eşit şartlarda bir arada tutmaktır.


 

Silahla Yaralama:

     Türkiye’de silah kullanabilmek için silah kullanma belgesi gereklidir. Ruhsat olmadan silah kullanmak suç sayılır ve cezası bulunmaktadır. Ve bu ruhsatı alabilmek için sağlıklı olmak, 21 yaş üzerinde olmak ve adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir. 

     Silahla adam yaralamak kasten insan yaralama veya adam öldürmeye teşebbüs suçlarına girmektedir. Basit yaralama suçu normal şartlarda cezası küçük miktarda olan bir cezadır fakat suçun silah ile işlenmesi ceza miktarını büyük oranda artırmaktadır. 

     Silahla adam yaralama birçok kalıcı sonuca sebep olabilir. Mağdur tarafta kalıcı hasarlar bırakması da insanların vücut dokunulmazlığı hakkını kısıtlar. İnsanların vücutlarında kalıcı hasarlar bırakabilir, yüzde veya herhangi bir yerde kalıcı iz bırakabilir, geçici olmayan hastalıklara neden olabilir, hamile bir kadının düşük yapmasına neden olabilir, vücutta organların işlev yetersizliğine neden olabilir. Bunların hepsi insanların hayatları boyu kalıcıdır ve insanların özgürlüklerini kısıtlayıcı şeylerdir. Cezasız kalmaz ve düzen için de kalmamalıdır. 


 

Basit ve Ağır Yaralama:

     Basit yaralamalar basit tıbbi müdahaleler ile giderilebilecektir yaralanmalardır. Bu yaralanmalar kişinin herhangi bir organına zarar gelmeyen, algısında sorun oluşturmayan yaralanmalardır. Bazı basit yaralanmalar ise basit tıbbi müdaheleler giderilemez bunların cezaları ise 1-3 yıl kadar hapis cezasıdır. Ağır yaralanmalar ise kişinin algılarının kapanmasına, bazı yeteneklerini kaybetmesine, organ işlev bozukluğuna neden olur bunun da cezası 5-10 yıl kadar hapis cezasıdır. 

     Kasten yapılan yaralamaların sebebi silah kullanımı ise silahla adam yaralama suçudur bu. Silah ve bıçak kullanımı silahla adam yaralama tabiri ile anlatılır. Yani şöyle ki, adam yaralamak için kullanılabilecek tüm aletler silah olarak kullanılır ve belirtilir. Buna kalem bile dahildir. Eğer yaralama basit tıbbi yollarla giderilebilirse cezası 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezasıdır veya %50 oranında arttırılmış adli para cezasıdır. Eğer yaralamalar basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek türden ise cezası 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaktadır.

Ceza:

     Eğer bu yaralamalarda kişi bitkisel hayata girer veya çözümü olmayan hastalığa kapılırsa, herhangi bir organın işlevini yitirmeye sebep olursa, çocuk sahibi olmasına engel olursa, konuşma yeteceğini kaybetmesine veya yüzünde kalıcı ize sebep olursa tüm cezalar 2 kat daha arttırılır. Eğer ölüm meydana gelirse 12-16 yıla kadar hapis cezası olmaktadır.

     Silahla adam yaralamada, kasten saldırılarda eğer birden fazla kişinin ölümüne sebep olunuyorsa ceza oranı kişi sayısına göre %50 daha da artırılmaktadır. Bazen ise bazı eğlence ve düğünlerde eğlenmek amacıyla havaya ateş açılmakta ve bazen bu kurşunlar herhangi birisine isabet etmekte ve o kişide hasara neden olmaktadır. Bu olayda olası kast ile yaralama vardır ve cezası bulunmaktadır. Bu cezaya artı olarak silah kullanılma cezası ve üzerine de karşı tarafta hasar bıraktığı için ceza verilmektedir.