Görevi İhmal Suçu

Kamu görevlisinin suçunu teşkil eden görevi ihmal suçu, kamu görevlisinin yükümlülüklerini yerine getirmeyip ihmal veya gecikme göstererek kişilerin mağduriyetlerine sebep olmalarıdır. Bu mağduriyet kamu zararına da olabilmektedir. Kamu görevlisinin kişilere ya da kamu zararına karşı haksız bir kazanç elde edilmesi gerekmektedir. Görevi ihmal suçu Türk Ceza Kanununca 230. Maddesince düzenlenmiştir. Hangi niyet ve sebeple yapılmış olmasına bakmaksızın kamu görevlisinin yani memuriyetin görevini savsaklaması veya geciktirmesi ya da üstünün kendisine verilen görevi ki gayet hukuka uygun olmasına rağmen herhangi geçerli bir açıklama yapmadan yerine getirmeyen memuru bağlamaktadır. Bu kamu görevlisinin bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde işlediği görevi ihmal suçudur. Görevini ihmal eden kamu görevlisinin cezası ise üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır. Aynı zamanda bin liradan beş bin liraya kadar da ağır para cezası da görevi ihmal suçu için belirlenen cezalardandır. 

Türk Ceza Kanunu’nda Görevi İhmal Suçu 

Türk Ceza Kanunun 230. maddesince görevi ihmal suçu düzenlenmiştir. Burada kamu görevlisinin yapmaları gereken sorumluluklar yapmamaları gerek hallerle birlikte düzenlenmiştir. Anayasa hükümleri kesin karalar içerdiğinden anayasaya uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Mahkeme kararını bilmesine rağmen ısrarlı bir şekilde uygulanmaması görevi ihmal suçu kadar görevi kötüye kullanma suçunu da teşkil eder. 

Kamu görevlisinin mahkemede verilen karara uygun davranmaması, verilen kararı bilerek yerine getirmemesi ile ortaya görevi ihmal suçu çıkmaktadır. İhmal edilen mevzu kamu görevlisinin memuriyetlik süresi içerisinde olmalıdır. Kamu görevlisinin görevi hiç yapmamış da olabilir. Yasa ya da mevzuata göre belirlenmiş olan süre içinde de yapmamış olabilir. Aynı zamanda kamu görevlisi belirlenen işi yapmış da olabilir ancak onaya verilmesi ve onayın geciktirilmesi de görevi ihmal suçunu doğurmaktadır. Kamu görevlisinin kendi görevini ihmal etmesi ancak aynı görev başkaları tarafından tamamlanmış olması da görevi ihmal suçu ortadan kaldırmaz.

İhmal ve Görevi İhmal Suçu

İhmal, savsaklama işinin bilerek ve isteyerek yapılması yani kast durumudur. Bu durumda görevi ihmal suçunun kasıtlı bir suç olduğu konusunda fikir birliği bulunmaktadır. İhmal kastının oluşabilmesi için kamu görevlisinin sadece kendi alanına giren bir görevi, savsaklamak, ihmal etmek ya da daha önce denildiği gibi üstü tarafından hukuka uygun bir emrin yerine getirilmemesi bilinçli bir ihmal oluşturur. Kamu görevlisinin tüm bunları yaparken bilinçli olmuş olması görevi ihmal suçu için büyük önem taşımaktadır. Kamu görevlisinin tüm bu savsaklama ve görevi yerine getirmemesi görevi ihmal suçu için yeterli bir durumdur. 

Görevi İhmal Suçunda Ağırlaştırıcı Nedenler

Görevi ihmal suçunda ağırlaştırıcı bir neden olarak ön plana çıkan ilk durum kamu görevlisinin devletçe bir zarara uğratması durumudur. Bu zarar kapsamına kamu kurum ve kuruluşlar, belediyeler ve PTT gibi idari kuruluşların zararları suçun oluşması için gerekli bir durum oluşturmasa da teşkil eden suçun cezasının arttırılmasında etkili olan bir unsurdur. Kamu görevlisinin devlete olan zararı fiilen gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Görevi ihmal suçu, görevi kötüye kullanma suçu ile birlikte Türk Ceza Kanunlarınca belirlenmiş, suçun tespiti ve cezai işlemin belirlenmesi için sınırlandırılmıştır. Görevi ihmal suçunun suç unsurları ve cezası açıkça Türk Ceza Kanununda belirtilmiştir. Görevin gereklerini yerine getirmemekle, görevi ihmal ile savsaklama durumu ve geciktirme ile aksama durumu açık bir şekilde kamu zararına neden olmaktadır. Kamu görevlisinin bu bağlamda verilen görevi yerine getirme, yüklenen sorumluluğunun bilincinde olması gerekir. Görevi ihmalde de görevi kötüye kullanmada da suçunun ortaya çıkabilmesi için bazı suç unsurlarının bulunması gerekmektedir. Görevi ihmal suçu kamu görevlisine özgü bir suçtur. Yani kamu görevlisi dışındaki kişiler tarafından işlenemeyecek bir suç demektedir. Bir kişinin görevi ihmal suçunu işleyebilmesi kamu görevlisi olması gerekmektedir. Aynı zamanda kamu görevlisinin suçu işlerken bir kastının olması yani bilinçli bir şekilde kamu görevlisi olan failin olayın sonucunda ne olacağını bilmesi ve buna rağmen bu suçu işlemesi için eyleme geçmesi gerekmektedir. 

Görevi İhmal Eden Fail

Bilinçli bir şekilde bir kamu görevlisi tarafından işlenen ve sonucunda maddi bir zarara neden olan fail, herhangi bir vatandaş değil, devletin kurumunda çalışan bir görevlidir. Kamu görevlisi olmayan biri kişinin görevini ihmal etme suçu işlemesi de bu sebeple mümkündür. Kısacası görevi ihmal suçu işleyen fail, görevle yükümlenmiş olan kamu görevlisidir.

Görevi İhmal Eden Avukat

Avukatın, müvekkilinin dava duruşmalarına gitmeyerek müvekkilini zor durumda bırakması ve onu mağdur etmesi ile avukat burada görevini ihmal etmiş olmaktadır. Bazen de avukatın, takibin kesinleşmesine rağmen alçağın tahsili için harekete geçmeyip diğer işlemleri başlatmaması da yine onun görevi ihmal suçu ile karşı karşıya kalması demektir. Bazen de bu tür durumlarda avukatın takibi geç başlatarak davanın zamanaşımına uğramasına sebep olurlar, bu da onların görevlerini ihmal ederek bir suça karıştıklarına delildir. Başka bir örnek olarak da kamu davasında mahkumiyet ile sonuçlanan bir davayı temyize gitmeyerek de görevinin gerekliliklerini yerine getirmemiş olmaktadır. Bu da kamu görevlisi avukat için görevi ihmal suçu doğurmaktadır. 

Görevinin gerekliliklerini yerine getirmeyerek, üzerine üstlenen sorumluluğu savsaklayarak ihmal etmek bir kamu görevlisi için görevi ihmal suçu oluşturur. Görevi ihmal suçunun cezası ise altı aydan iki yıla kadar hapis cezası bulunmaktadır. 

Odak kelime: Görevi ihmal suçu

Meta Açıklama: Kamu görevlisinin kişilere ya da kamu zararına karşı haksız bir kazanç elde edilmesi gerekmektedir. Görevi ihmal suçu Türk Ceza Kanununca 230. Maddesince düzenlenmiştir.

Etiketler: Görevi ihmal

İhmal ve görevi ihmal

Görevi ihmal eden avukat

Görevi ihmal eden unsurlar

Türk ceza kanunu ve görevi ihmal