Yara, keskin olan veya olmayan bir aletle vücuda uygulanan darbe sonucu oluşan kesik veya zedelenmedir. 
 

Taksir İle Yaralama Nedir?

     Taksir sözlükte dikkatsizlik, önlemsizlik, özensizlik, acemilik anlamlarına gelmektedir. Yani taksir bilmeden, istemeden anlamına gelmektedir. Taksir ile yaralama da, failin mağduru bilmeden, kasıtlı olmadan veyahut uyması gereken kurallara uymadan, gerekli dikkati vermeden ve gerekli özeni göstermeden yaralaması demektir. Fakat taksir ile yaralamanın çeşitleri vardır. Bilmeden istemeden yapılan bir şey olmasına rağmen ortada bir yaralama suçu olduğundan cezalandırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Taksir ile adam yaralama iş kazası, doktorların ameliyatlarda yaptığı hatalar veya trafik kazası sonuçlarında olabilir.  

*Taksirle adam yaralama ve bilerek adam yaralama arasındaki tek fark, taksirle yaralamada dikkat ve özensizlik var olmasıdır.

     Taksirle yaralama, bilerek yapılmamasına rağmen suç sayılmaktadır. Çünkü özgürlük kavramını da içerisine alan bu konuya göre, her insanın günlük yaşantıda da başkalarına zarar vermemek için veyahut başkalarının hayatlarını kısıtlamamak için çok az da olsa özen ve dikkat içerisinde olması gerekmektedir.

     

Basit Taksir:

     Basit taksir, gerekli özeni göstermeden, gerekli düzen ve dikkat olmadan, kurallara aykırı hareket ederek yapılan bir davranışın veya sergilenen bir hareketin meydana getireceği sonucu öngörememesi, düşünememesi sonucu oluşur. 


Bilinçli Taksir:

     Bilinçli taksir, basit taksirde olduğu de olduğu gibi gerekli özeni göstermeden ayrıca gerekli dikkat ve düzen sağlanmadan, kurallara uygun olmadan yapılan bir hareket veya sergilenen bir davranışın sebep olacağı durumu öngörebilmesine rağmen, hareketi sergilemesidir. Kısacası hareketi sergiliyor, sonucunda ne olacağını da bilebiliyor fakat oluşacak sonucu istemiyor olması bilinçli taksirdir.

     

    *Taksirle adam yaralama, ister basit ister bilinçli taksir olsun, mağdurun faile suç duyurusunda bulunma hakkı bulunmaktadır. Sonuç olarak ortada bir yaralama ve bir mağdur bulunmaktadır.


 

Taksir ile Adam Yaralama Cezası:

     Mağdur öncelikle suç duyurusunda bulunmalıdır. Taksir ile yaralanan kişinin suç duyurusunda bulunması gereken süre ilk 6 aydır. 6 ay sonrası suç duyuruları kabul edilmemektedir. Ama bu 6 ayın başlangıç süresi de failin bulunmasından sonraki zamandır. Bu dava üzerinde çalışan ara bulucu avukatlar ile uzlaşma sağlanabilmektedir. Uzlaşma sağlanırsa mahkemeler meşgul edilmemiş olur ve fail ve mağdur kendi arasında durumu çözer. Uzlaşma sağlanamazsa dava mahkemeye taşınır ve ceza orada belirlenir. 

     Taksir ile yaralama sonucunda mahkeme sanığa ya adli para cezası verecek ya da hapis cezası verecektir.  Eğer hapis kararı verildiyse bu ceza daha sonra para cezasına çevrilemez. Verilen ceza da mağdurun yaralanma yeri, yaralanma şekli ve aldığı hasara göre de değişiklik göstermektedir. Küçük bir çizik olabilir, kemik kırılabilir, konuşmakta zorlanabilir, vücudunda veya yüzünde kalıcı bir iz olabilir veya doğumuna daha vakit olan bir kadının vakitten önce doğumuna sebep olabilir. Tüm cezalar bunlardan hangisi olduğuna göre değişiklik gösterir. Bunlardan herhangi birinin hafif haliyse ya adli para cezası ya da 4.5 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası verilir.  Mağdur herhangi bir organını kaybedebilir veya organ işlevini yitirebilir, hamile bir kadın düşük yapabilir, kişi tedavisi olmayan hastalığa yakalanabilir veya bitkisel hayata girebilir. Bunlar durumunda sanığa para cezası veya 6 aydan 2 yıla kadar cezaya çarptırılır. 

     Taksirle yaralamada yaralanan kişi sayısı birden fazlaysa, faile para cezası verilmez 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. Aralardaki ay farkı da iyi hal durumu veya herhangi bir farklı duruma göre değişiklik göstermektedir. Ve ayrıca trafik kazasında alkollü olma, sollamaya çalışırken kaza olması, doktorlarda müdaheleye gecikme gibi suçlarda ceza oranında artış gerçekleşebilmektedir.


 

Kast İle Yaralama Nedir?

     Her insanın hukuk kurallarına göre vücut dokunulmazlığı hakkı vardır. Eğer herhangi birisi başka bir kişinin vücuduna bilerek zarar veriyor ise bu kasten yaralamadır. Kasten yaralama suçu sayılabilmesi için illa ki bir kesik olması gerekmez. Herhangi birini itip yere düşürüp canını yakmaya neden olmak da kast ile yaralama suçuna girer. Veyahut herhangi bir fiziksel temas olmadan da bu suç işlenebilir. 


 

Doğrudan Kast:

     Doğrudan kast, bir kişiye bile bile saldırıya geçmek ve o kişiyi yaralamaya çalışmaktır. Fail yapacağı eylemin suç olduğunu bilmekte ve bunu bile bile yapmaktadır. Herhangi bir suç işleme amacı gütmeden eğlenme amacıyla bir kazaya neden olmak da doğrudan kast suçuna girmektedir. Mesela bir düğün veya eğlence sırasında havaya ateş sonucu insan yaralamak bu suç altında incelenir. Doğrudan kast suçunda, suçun işlenme şekli, suçun işlendiği kişi ve işlenme yeri verilecek cezayı değiştirir. 10 yıldan müebbete kadar ceza verilebilir.


 

Olası Kast: 

     Olası kast suçunun temelinde ‘olursa olsun’ düşüncesi yatmaktadır. Suçu işlemeden önce bu yapacağının suç olacağını bilir, gerçekleşebilecek her türlü durumu düşünür ama bunlara rağmen suçu işlemeye kalkışır ve işler. Bu olası kast suçudur. Veya bir kişiyi yaralama amacıyla suça teşebbüste bulunur ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olursa bu da olası kasttır. Olası kast durumunda faile eğer gerektiriyorsa müebbet yoksa 20-25 yıl kadar hapis cezası verilmektedir. Kasten yaralamanın cezası genel olarak hafifletilemez.


 

*Kasten adam yaralama suçu ile adam öldürmeye teşebbüs suçu farklıdır. Birisine saldırmanın amacı öldürmek olup sadece yaralayabiliyorsan bile bunun cezası adam öldürmeye teşebbüstür ve suçu daha ağırdır