Görevi Kötüye Kullanma

Devlet ve vatandaşlar arasında karşılıklı güven duygularının oluşması ve bu güven bağının zedelenmemesi için devlet eli ile birtakım durumları suç olarak tanımlamış ve karşılığında bazı cezalar da öngörülmüştür. Kamu yararını gözetmekle sorumlu olan kamu görevlisinin görevi kötüye kullanma durumu kamu görevlilerince temel bir suç olarak kabul edilmiş ve bu çerçevede de bazı cezalar belirlenmiştir.

Görevi kötüye kullanma suçu en basit tabiri ile görevli kamu personelinin bilinçli ya da bilinçsiz olarak görevini yerine getirmemesi ya da kendisine verilen görevi hukuka uygun bir şekilde yapmaması durumudur. Bu pek çok açıdan suç teşkil edebilir. Kamu görevlisinin yapması gerekeni hukuka uygun şekilde yapmaması gibi bilinçli olarak görevini geciktirmesi ya da ir diğer tabir ile görevini ihmal etmesi şeklinde olabilmektedir. 

Türk Ceza Kanununca Görevi Kötüye Kullanma Suçu 

Türk Ceza Kanunu’nun 257. Maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu, irtikap suçu, zimmet suçu ve rüşvet suçu şeklinde alt başlıklara ayrılmıştır. İrtikap suçu, kamudan görevli şahsın nüfuzunu, etkisini kullanarak kişiler üzerinde baskı kurarak işlenen bir suç türüdür. Zimmet suçu ise kendi şahsına ait olmayan malların kendi tasarrufuna geçirilmesi ile meydana gelen suç türüdür. Bir diğer alt başlık olan rüşvet suçu ise sanırım toplumda bilinen en iyi suçlardan biridir. Rüşvet suçu kamu görevlisinin kendi yararı adına bir başkası ya da başkaları ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde ortak bir menfaat için hareket etmelerine denmektedir. 

Şunu belirtmek isteriz ki görevi kötüye kullanma suçunu sadece kamu görevlileri işlemektedir. Çünkü bu suç onları kapsamaktadır. Görevi kötüye kullanma durumunun bir suç kapsamına girebilmesi için bir mağduriyetlik söz konusu olması gerekmektedir. 

Kamu görevlisinin zarara uğrattığı kişi gerçek bir kişi olabildiği gibi tüzel bir kişilik de olabilir. 

Suçun Dava Aşım Süresi ve Şikâyet Süresi

Görevi kötüye kullanma suçunun soruşturulması ve şikâyet konusunda herhangi bir süresi bulunmamaktadır. Bunun sebebi ise takibi şikâyete bağlı olan suçlar kategorisinde bulunmamasıdır. Görevi kötüye kullanma suçunun dava aşım süresine bakıldığında bunun 8 yılı kapsadığı görülmektedir. Görevi kötüye kullanma suçunun cezasına bakıldığında altı aydan iki yıla kadar hapis cezası var olduğu görülür. Aynı zamanda kamu görevlisinin görevini ihmal ettiği veya geciktirerek görevini kötüye kullanmanın suçu ise bir aydan üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. 

Görevi kötüye kullanma suçunun karşılığı lan hapis cezası, bazen adli para cezasına çevrilmektedir. Peki nedir bu adli para cezası, asli para cezası, işlenmiş olan bir suçun karşılığı olan hapis cezasının maddi olarak para cezasına çarptırılma ya da çevrilmesi demektir. Görevi kötüye kullanma suçunun da bazı şartlar sağlandığında asli para cezasına çevrildiği görülmektedir.

Görevi kötüye kullanma suçundan hapis cezası almış bir kişinin aldığı hapis cezasının ertelenmesinin de mümkün olduğunu belirtmek gerekir. 

Beyaz Yakalının Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Beyaz yakalının görevi kötüye kullanma suçu örneklerine bakıldığında pek çok farklı durumun aslında kamu görevlisinin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu görülmektedir. Bu suçun sahibi cumhuriyet baş savcısı dahi olabildiği gibi bir doktor ya da polis memurunun görevi kötüye kullanma suçu olabilir. Bir doktorun acil muayene için hastanenin acil bölümüne gelmesi sonrası doktorun gelen hastaya müdahale etmeyip de başka bir hastaneye sevk yapması yani hasta seçiyor oluşu onun görevi kötüye kullanma suçunu işlediğine dair büyük bir kanıttır. Aynı zamanda bir polis kamu görevlisinin yani memurunun kavga olaylarını çözümlemek adına birbirlerini şikayetten vazgeçirmeye çalışırken hiçbir tutanak tutmamış olması da onun görevi kötüye kullanma suçu ile yargılanmasını gerektirecek bir suç işlediğini gösterir. Ya da bir baro tarafından atanan kamu görevlisi olan avukatın mazeretsiz bir şekilde açılan mahkemede dört duruşmaya da katılmamış olması ile ortaya çıkan bir görevi kötüye kullanma suç durumu bulunmaktadır. Bu şartlar altında avukat olan şahıs, görevini yerine getirmemiş, vekaletini üstlendiği müvekkilinin mağdur olmasına sebep olarak görevi kötüye kullanma suçu işlemiş olmaktadır. 

Nöbet sırasında yerine gelmeyen doktor da görevini kötüye kullanma suçu işlemiş olmaktadır. 

Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Görevi kötüye kullanma suçuna bakıldığında temelinde yatan durumun suçu işleyen kişinin kamu görevlisinin olması durumudur. Kamu görevlisi olmayan bir kişinin görevini kötüye kullanma suçu ile karşı karşıya kalması açıkçası mümkün olmamaktadır. Çünkü adı üzerinden de anlaşılacağı üzere kamu görevlisi çalışanının kamu yararına çalışıyor olması yani devletin maaşlı memuru olması durumu varlığıdır. Kamu yararının gözetilmediği ve şahsi menfaatlerin ön plana tutularak görevlerinin bir şekilde hukuka aykırı olarak ya görevlerinin geciktirilmesiyle ilgili olarak ya da açıkça yapmakla yükümlü olmasına rağmen görevini yerine getirmemesi ile ortaya çıkan görevi kötüye kullanma suçu ile krşı karşıya gelinmektedir. 

Bu sebeple bilinçli ya da bilinçsiz bir şeklide de olsa bir şekilde kamu görevlisinin yükümlü olduğu görevi hukuka uygun durumda yerine getirmemesi sonucunda gerçek kişi ya da tüzel kişiliklere zarar vermelerine neden olan bir durumdur ve bu görevi kötüye kullanma suçu Türk Ceza Kanunlarınca kamu görevlilerini kapsayan temel bir suç durumu olarak kabul edilmiş ve ceza esasları bu çerçeve üzerine düzenlenmiştir. 

 

Odak kelime: görevi kötüye kullanma

Meta Açıklama: Kamu yararını gözetmekle sorumlu olan kamu görevlisinin görevini kötüye kullanma durumu kamu görevlilerince temel bir suç olarak kabul edilmiş ve bu çerçevede de bazı cezalar belirlenmiştir.

Etiketler: Kamu görevlisinin suçu

Beyaz yakalı suçu

Görevi kötüye kullanma cezası

Görevi kötüye kullanma zaman aşımı

Görevi kötüye kullanma şikayet

Görevi kötüye kullanma

Görevi kötüye kullanma suçu