hero image

Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Görevi Kötüye Kullanma Devlet ve vatandaşlar arasında karşılıklı güven duygularının oluşması ve bu güven bağının zedelenmemesi için devlet eli ile birtakım durumları suç olarak tanımlamış ve karşılığında bazı cezalar da öngörülmüştür. Kamu yararını gözetmekle sorumlu olan kamu görevlisinin görevi kötüye kullanma durumu kamu görevlilerince temel bir suç olarak kabul edilmiş ve bu çerçevede de bazı cezalar belirlenmiştir. Görevi kötüye kullanma suçu en ba
Daha Fazlası
hero image

Görevi İhmal Suçu

Görevi İhmal Suçu Kamu görevlisinin suçunu teşkil eden görevi ihmal suçu, kamu görevlisinin yükümlülüklerini yerine getirmeyip ihmal veya gecikme göstererek kişilerin mağduriyetlerine sebep olmalarıdır. Bu mağduriyet kamu zararına da olabilmektedir. Kamu görevlisinin kişilere ya da kamu zararına karşı haksız bir kazanç elde edilmesi gerekmektedir. Görevi ihmal suçu Türk Ceza Kanununca 230. Maddesince düzenlenmiştir. Hangi niyet ve sebeple yapılmış olmasına bakmaksızın kamu görevlisinin y
Daha Fazlası
hero image

Dolandırıcılık Suçu

Takibi tamamen şikayete bağlı olan dolandırıcılık suçu failin yani suçlunun bir şekilde karşısındaki kişiyi hile, korkutma, ikna ya da baskı yoluyla kandırması ya da aldatması ile oluşur. Fail burada ya kendi menfaatine ya da başkalarının menfaati için bu eylemi gerçekleştirmektedir. İşin açıkçası ortada haksız bir çıkar meydana gelmemişse dolandırıcılık suçu da teşkil etmemiş anlamına gelmektedir. Nitelikli dolandırıcılık suçu ise daha kapsamlı bir suça işret etmektedir. Nitelikli dolandırıcılık suçu, suçun di
Daha Fazlası
hero image

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Güveni kötüye Kullanma Suçu Nedir, Neleri Kapsar? Beyaz yaka suçları kapsamında en sık karşılaşan suç güveni kötüye kullanma suçudur. Türk Ceza Kanununca mal varlığına karşı işlenen suçlar kategorisinde düzenlenen güveni kötüye kullanma suçu başkasına ait olan ve korumak ya da kullanmak üzere elinde tuttuğu mal varlığının bir şekilde kendi menfaatine kullanmak ile ilgilidir. Özellikle elde tutulan mal varlığının inkarı ile oluşmaktadır. Yani kendisine kullanmak üzere ya da muhafaz
Daha Fazlası