hero image

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu   Cumhurbaşkanına hakaret suçu, hakaret suçunun genel hükümlerinden ayrılarak özel bir maddede düzenlenmiş bir suçtur. TCK m.299’da düzenlenmiştir: “(1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.   (2) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/35 md.) Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.   (3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağ
Daha Fazlası
hero image

Sosyal Medyada Hakaret Suçu

Sosyal Medyada Hakaret Suçu Artık suç işlerken yazılı ya da yüz yüze olmaktan çıktı. Günümüz teknolojisi ile gelişen İnternet ve sosyal medya ile artık sosyal medyadan da hakaret suçları oluştu. Artan bu hakaret suçları için devlet artık ceza vermektedir. Sosyal medyanın kolaylığının yanında bu suç boyutu insanların sosyal medyanın yararlı tarafını görmezden gelmesini sağlamaktadır. Evet yarar ve kolaylıklar sağlasa da bunların yanında bizlere bazı sorunlar da getirmektedir. Sosyal medyada hakaret suçu&nbs
Daha Fazlası
hero image

Hakaret Suçu Nasıl Oluşur?

Hakaret Suçu Nasıl Oluşur? Hakaret suçu, TCK m. 125 vd hükümlerinde düzenlenen şerefe karşı işlenen suçlar arasında yer alan bir suç tipidir. TCK m.125’te yapılan tanıma göre bu suç; bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide etmek amacı ile yapılan somut bir fiil veya olgu isnat etme ile ya da sövmek sureti ile bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırma yolu ile işlenir.  Hakaret suçu ile korunan hukuki yarar, mağdurun şerefidir. Şeref, kişinin toplum nezdinde olan itibarını ve ona bu nedenle g&ou
Daha Fazlası
hero image

Hakaret Suçu Cezası Nedir

Hakaret Suçu Cezası Nedir?   Her toplum da olan, her insanın da başına geldiği bir durumdur. Hakaret bir kimseye karşı yapılan onur kırıcı, küçük düşürücü sözlerdir. Bu sözleri kullananlar toplum tarafından sevilmemiş ve devletler de hakareti suç olarak kabul etmişlerdir. Bu suç içinde eskiden günümüze kadar çeşitli cezalar uygulanmıştır. Hakaret suçu çoğu ülkede cezası değişmekte olup, ülkelere göre farklı şekilde cezalar uygulanmaktadır. Türkiye&rsq
Daha Fazlası