hero image

Ardışık Arama Davaları

  FETÖ ile birlikte alışık olmadığımız uygulamalar üzerinden yapılan iletişim trafiğine şahit olmakta, her geçen gün yeni olarak geliştirilen iletişim yöntemleri öğrenmekteyiz. Bu terör örgütü üyelerinin son zamanlarda kullandıkları iletişim yöntemlerinden birisi ardışık arama olarak karşımıza çıkıyor. Telefon hatlarının dinlenmesi, ByLock gibi uygulamaların şifrelerinin kırılması üzerine yeni iletişim mekanizmaları geliştiren bu terör örgütünün son iletişim yolu da ardışık aramadır.
Daha Fazlası
hero image

ByLock Kullanma Cezası

  ByLock, kullanıcıların şifreli bağlantı yolu ile iletişim kurmasını sağlayan akıllı telefon uygulamasıdır. 2014 yılında Apple App Store, Google Play Store, Blackberry OS ve Windows Phone’da piyasaya sürülmüştür. Yazışma dışında sesli arama yapmayı da sağlamaktaydı. Kullanıcıların bilgileri arasında yalnızca kullanıcı adları paylaşılmaktadır.  ByLock uygulaması 2016 yılında kırıldı. İlk tespitlere göre 18 milyon yazışma ve 4 milyona yakın elektronik posta yollandığı tespit edilmiştir. Uygulamanın yazılımı Türkiye sınırları içeris
Daha Fazlası
hero image

Örgüte Ekonomik Yardım

  Türk Ceza Kanunu’muzda örgüt kavramı iki farklı çerçevede düzenlenmiştir. TCK m.220’de ve TCK m.341’de düzenlenmiştir. Suçun genel ilkeleri m.220’de düzenlenmiştir. Örgüte ekonomik yardım kavramının anlaşılması için öncelikle örgüt kavramı üzerinde durulması gerekmektedir.    Örgüt Nedir?   Örgüt; en az üç kişi tarafından bir araya gelinerek kurulmuş, hiyerarşik yapıya sahip, bir amaç doğrultusunda bir araya
Daha Fazlası
hero image

Terör Örgütü Üyeliği Suçu

  Terör örgütü tanımı Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılmıştır. Cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve h&
Daha Fazlası