hero image

Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu

 İnsanın psikolojik durumunu değiştiren pek çok madde hemen hemen her toplumda tarihin erken dönemlerinden beri kullanılmaktadır. Günümüzde de psikolojik hali ve davranışı değiştiren alkol, sigara, kahve gibi bazı maddelerin kullanılması genellikle normal kabul edilmektedir. Ancak genel olarak uyuşturucu ya da uyarıcı maddeler sağlığa zarar verici yönleri, sosyoekonomik zararları, bağımlıları suç işlemeye yöneltebilen özellikleri sebebi ile günümüz toplumlarının ciddi sorunu olmuştur ve bu sebeple uluslararası bir mesele hali
Daha Fazlası
hero image

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

b.Yasak Madde Kullanma Suçu Yasak madde addedilen uyuşturucu maddelere olan bağımlılık, uygarlığımızın getirdiği bunalım ile çok yakından ilgilidir. Toplumsal ve ekonomik yaşama düzenindeki teknolojinin de etkisiyle hızlı değişmeler, çoğu kez uyuşturucu madde kullananların sayısının artmasına etken olmaktadır. Oldukça şaşırtıcı bulunsa da uyuşturucu maddelerin siyasal bir özelliği vardır ve bazı devletlerin çıkarları ile yakından ilişkisi bulunmaktadır. Bu nedenle uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele uluslararası işbirliğini gerektirmek
Daha Fazlası
hero image

Uyuşturucu Maddeye Aracılık Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde kendisine yer bulan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, her geçen gün kullanıcı sayısının özellikle artması ile ulusal ve uluslararası bir toplumsal sorun olarak kabul edilmektedir.  Bu nedenle yasal düzenlemelerde suçun kapsamı oldukça geniş tutulmakta ve önleyici olma özelliği güçlendirilmektedir.  Buna istinaden TCK; yasak maddenin üretiminden kullanıcıya ulaşmasına kadar olan tüm süreçler için cezai yaptırımı kapsayacak bir düzenl
Daha Fazlası
hero image

Uyuşturucu Madde Satışı Cezası

​Günümüz dünyasında teknolojinin inanılmaz hızlı gelişimi, olumlu olduğu kadar  olumsuz sonuçlar da doğurmaktadır. Teknolojinin sağladığı kolaylıkla, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin sentetik üretim çeşitlerinin artması, satıcı ile kullanıcının kolaylıkla buluşabilmesi ve her türlü düşük maliyet imkanı bu maddelerin kullanım oranını da ciddi oranlarda artırmıştır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı özellikle ortaokul yaş grubundaki çocukları bile tehdit eden önemli bir sorunu oluşturmakta ve ceza davalarınd
Daha Fazlası